Onze diensten

Advies in duurzaam beheer

Wij begeleiden het bedrijf en zijn bestuurders in het opnieuw definiëren van zijn filosofische principes door de begrippen duurzaamheid en verantwoordelijkheid te integreren. Wij helpen om deze nieuwe filosofie te integreren in de strategie op lange termijn en in de operationele procedures. Het doel is om het beleid voor duurzame ontwikkeling met een bijkomende kost te transformeren in een tool die waarde creëert waarbij iedereen baat heeft door een harmonieuze ontwikkeling en de duurzaamheid van de organisatie te garanderen.

Begeleiding van bedrijfsleiders

Het zijn de mannen en vrouwen die het bedrijf vormen die er de waarde van bepalen en het bedrijf een ziel geven. Het bestuur en de bedrijfsleider in het bijzonder moeten de geprivilegieerde bewakers zijn van de beleefde waarde en deze instelling. Het heeft geen zin om een organisatie te willen veranderen als de personen die de organisatie belichamen niet eerst veranderen. Wij begeleiden de sleutelfiguren van het bedrijf in deze procedure door de ontwikkeling van hun persoonlijke bewustzijn nauw te koppelen aan dat van het bedrijf en de verantwoordelijkheden die zij er bekleden.

Opleiding/Seminarie «Innerlijke intelligentie»

De integratie in het dagelijkse leven van de zorg om duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het bedrijf, vormt een nieuw paradigma dat hierom de verhouding met zijn verschillende doelgroepen wijzigt. Om harmonieus te passen binnen dit nieuwe paradigma, moet het bedrijf zijn werking en vooral zijn management onder de loep nemen. De vertegenwoordigers ervan moeten een Geďnspireerd en Inspirerend management ontwikkelen, een beheer dat gebaseerd is op de begrippen gevoel, waarden en persoonlijke wijsheid. Met onze opleiding «Innerlijke intelligentie» helpen wij de bestuurders om weer aan te sluiten bij deze staat door hen te helpen om meer samenhang te brengen in hun waarden en persoonlijke projecten met de personen van de organisatie voor wie zij verantwoordelijk zijn.

 


Conferentie

Om het begrip van het nieuwe mondiale paradigma en de troeven ervan voor de economische spelers te bevorderen, geven wij conferenties die de macroscopische, lokale en sectorale aspecten van dit nieuwe paradigma integreren, evenals voorbeelden van zeer vooruitstrevende houdingen die passen in het kader van deze nieuwe wereld.