Onze resultaten

Onze klanten weten beter dan wie ook wat de resultaten kunnen zijn…

Strategisch advies:

"De toegevoegde waarde van hun aanpak is een mix van een sterke strategische visie met een zeer pragmatische uitwerking. Hun begeleiding hielp ons om een nieuwe richting te geven aan ons bedrijf, om nieuwe innovaties te doen ontstaan en vooral om de samenhang van de medewerkers te versterken. Het is het «DNA» van het bedrijf dat gewijzigd werd, waardoor het beter aansluit bij de wereld van vandaag en toekomstige veranderingen beter kan voorbereiden! "

Larry Lunt
Chairman « Armonia llc » (USA)

"De integratie van een duurzaam bedrijfsbeheer is een doel waarnaar men streeft, een bestemming die nooit volledig bereikt wordt. Meer dan de bestemming, is het de afgelegde weg die telt. De tussenkomst van Cardel Sustainable Management heeft ons geholpen om deze weg preciezer uit te stippelen. Hun globale aanpak en hun snelle begrip van onze eigenheden hebben ons een nieuw kompas aangereikt om onze koers naar een duurzaam en verantwoord beheer vandaag en in de toekomst aan te houden."

Charles-Albert Peers de Nieuwburg
Ceo « Alcogroup »

Opleiding Innerlijke intelligentie

"Er zijn verschillende manieren om het begrip duurzame bedrijfsontwikkeling te benaderen. Door de cultuur, waarden, beheerskosten, managementrisico’s?... Tijdens dit seminarie heb ik ontdekt dat de meest duurzame manier is om met de manager zelf te werken. Door naar zijn innerlijke intelligentie te luisteren, kan men zijn rationele begrip en zijn emotionele perceptie van de gebeurtenissen gunstig aanvullen. Hierdoor kan ik beter beslissingen nemen, die beter stroken met de anderen en mijn omgeving."

Roland Vaxelaire
Directeur Kwaliteit & Duurzame ontwikkeling« Carrefour »

"Je stapt niet onbewogen buiten bij een initiatieseminarie Innerlijke Intelligentie... Ik ben er anders buiten gekomen, anders in mijn manier van denken, handelen en zijn. Ik heb het gevoel dat er voor mij een nieuwe wereld is opengegaan en dat zowel op persoonlijk vlak als in mijn hoedanigheid van «burger van de wereld» en als bedrijfsleider. Twee weken later, houd ik een diep gevoel van geluk en sereniteit over, een gevoel van verbondenheid met het universum."

Adrienne Axler
Ceo « Sodexho pass Belgium »

"Het verenigen van menselijkheid en rentabiliteit, zaken en wijsheid, onze innerlijke belevingswereld en professionele prestaties is een droom die maar moeilijk kan worden waargemaakt. De unieke aanpak van dit seminarie biedt intelligente en toegankelijke middelen om deze punten, die te vaak tegengestelden van mekaar zijn, te combineren. Deze enkele dagen zullen een grote «return» genereren voor de deelnemers, de werknemers van hun bedrijf en hun aandeelhouders."

Charles-Antoine Janssen
Managing director « UCB India »

"Dit seminarie heeft me geholpen om mijn prioriteiten opnieuw te bepalen en dat op zowel persoonlijke als professioneel vlak. De toegang tot de diepe essentie die er in ons rust, laat ons toe om beslissingen te nemen die meer stroken met wat we echt willen, om empathie te ontwikkelen en de negatieve stress te verminderen."

Bernard Meeùs
Chairman « Alcofinance »

"In een wereld waar er steeds meer van personen wordt verwacht, is het van primordiaal belang om jezelf te kennen. Dit seminarie heeft me meerdere pistes en tools gegeven om tot een betere kennis en bewustzijn van mezelf te komen. Zo heb ik terug voeling gekregen met mijn creatieve energie, met die van anderen en het universum en heb ik mijn manier om naar de wereld te kijken weten te veranderen. Alles lijkt me nu duidelijker en gemakkelijker. Dit heeft een positieve impact op mijn en werk en mijn leven in het algemeen."

Jean Raucent
Director of Professional Development « McKinsey& Company Benelux »

"Originele en treffende aanpak. Een excellente combinatie van pragmatisme en westerse rechtlijnigheid met een open blik naar oosterse filosofieën die lichaam, geest en ziel verenigen. Deze 3 dagen bieden aan iedere deelnemer de kans om terug tot de essentie te komen, om hun energie te ontdekken en om hun bewustzijn te verbreden. Dit seminarie heeft me gemakkelijk te gebruiken tools aangereikt om beslissingen te nemen, keuzes te maken en me sereen te ontwikkelen."

Benoit Greindl
Ceo « AOS Standley Shangaï China »

"This seminary has enabled me to deepen my knowledge of a dimension which cannot necessarily be apprehended in day to day life but one which conditions many of our acts and thoughts. The emphasis laid down by the organizers on the concrete and the rootage of the person in reality is both real and effective."

Pierre Nothomb
Ceo « Deminor Investment Management »