Onze filosofie

Meer nog dan wat u doet, is het vooral belangrijk waarom en hoe u het doet!

Wij zijn er stellig van overtuigd dat bedrijven een beslissende rol spelen in de harmonie en coherentie van de wereld, door voortdurende noties als duurzaamheid en verantwoordelijkheid te integreren in alles wat zij doen. Wanneer zij op die manier tewerk gaan, garanderen zij ook het voortbestaan van hun eigen ontwikkeling door beter te beantwoorden aan de verwachtingen van hun doelpubliek.

Zoín aanpak is slechts mogelijk wanneer bedrijfsleiders een verruimd bewustzijn en de diepe overtuiging ontwikkelen dat het creŽren van waarden voor aandeelhouders nauw samenhangt met het creŽren van waarden voor de andere partijen. Door daarnaar te handelen, ontwikkelt men een geÔnspireerd/inspirerend management. De zorg voor het gemeenschappelijk bezit en het begrip van gevoel en wijsheid, worden terug kernwaarden van het bedrijf.