Onze competenties

Cardel Sustainable management is een adviesbureau betreffende duurzaam beheer. Zijn actieterrein is georganiseerd rond de competenties van Guibert del Marmol en van Luc Petit-Barreau voor alles wat betrekking heeft tot het bepalen van nieuwe duurzame strategieën en tot de gepersonaliseerde begeleiding van de managementteams. Cardel Sustainable Management is een bedrijf dat functioneert binnen een netwerk. Wij beschikken over de capaciteit om de beste specialisten die nodig zijn te mobiliseren voor het aanwenden van een duurzaam beleid in het operationele beheer van het bedrijf.

Guibert del Marmol
Een ruime ervaring in algemeen en strategisch bestuur op internationaal niveau.

Guibert genoot een opleiding economie. Meer dan 15 jaar lang stond hij aan het hoofd van verschillende internationale dienstverlenende bedrijven. Hij was meer bepaald actief in de sectoren recreatie, catering en bedrijfsvastgoed. Op zijn weg kwam hij in aanraking met alle situaties die eigen zijn aan de economie van vandaag op de Europese en Amerikaanse markten; terugkopen van een bedrijf, fusies, opstarten, lanceren van nieuwe producten en diensten, veroveren van de internationale markt, ontwikkelen van een partnership,…

Sinds enkele jaren ontwikkelde hij een grondige kennis van problemen betreffende duurzaam beheer, door 8 jaar een adviesbureau te leiden dat de menselijke en omgevingsimpact van bedrijfsvastgoed behandelde.

Steunend op zijn professionele ervaring en persoonlijke parcours, heeft hij sinds twee jaar zijn advies- en begeleidingsactiviteiten voor bedrijfsleiders op vlak van duurzaam beheer ontwikkeld.

Guibert is tevens spreker.

Luc Petit-Barreau
Een parcours in de academische en private sector, gericht op personen en het strategisch beheer van kmo’s.

Luc is licentiaat lichamelijke opvoeding en houder van een managementdiploma. Hij ontwikkelde zijn competenties in het domein van het opleiden van leerkrachten in zijn functie als leraarsassistent in het hoger onderwijs.

Hij heeft ook een ruime ervaring opgebouwd in strategisch advies aan kmo’s en, meer in het bijzonder, in de begeleiding van personen.

Luc beschikt over een specifieke expertise op het vlak van emotionele intelligentie.

Vandaag begeleidt hij bedrijfsleiders in de ontwikkeling van «authentiek» leadership of «het leadership van de wijsheid» gebaseerd op het begrip van innerlijke intelligentie, het respecteren van waarden en gevoel voor gemeenschappelijk bezit.

Waarom wij?

Wij zijn er ten stelligste van overtuigd dat het opzetten van een duurzaam beleid binnen een bedrijf moeilijk realiseerbaar is zonder de persoonlijke inzet van bedrijfsleiders en dat de ethiek die beleefd wordt binnen een bedrijf nauw samenhangt met de persoonlijke waarden van de bestuurders.

Dankzij onze ervaring in zowel strategisch beheer als persoonlijke begeleiding kunnen wij een meer coherent bedrijfsbeheer opzetten waarin dat wat wordt aangekondigd, beleefd wordt en met overtuiging wordt uitgevoerd. Dat is de kracht van onze aanpak.